Shofar

Share
 • Shofar Israel - 74 år

  Israels Gud har et geografisk område i verdens som Han omtaler som sin eiendom. Det er landet Israel. Jødene er Guds jordiske eiendomsfolk, og Jerusalem er Guds by. I Bibelen får vi vite hva planer Gud har. Guds Ord er veikartet til fred for alle mennesker.

 • Shofar Kongen over jødene er oppstått

  Jesu oppstandelse forteller om førstegrøden. Jesus sette seg ved
  Majestetens høgre hand i himmelen, og Faderen sier til han at han er
  både konge og prest. Jesu oppstandelse har en viktig betydning for
  Israel og David trone i Jerusalem.

 • Shofar Herren kommer med fremtid og håp

  Det er krig og uro. Mat, klima og strømkrise. Mange sliter med
  sin eigen identitet. Bibelen har noe å lære oss og nå er tiden å søke
  Gud. Bibelen har gitt Israel både sabbatsdag og sabbatsår. Dette er
  ordninger til berikelser og rommer et evangelisk innhold.

 • Shofar Lammet og førstegrøde i Jerusalem

  Påskehøgtid er en av Herrens høytider. Den første påsken var
  lammet som ble slaktet og blodet på dørkarmene til hvert hjem. Dette var
  utfrielsen fra Egypt og Faraos trællebånd. Dette er forbilde på Jesus.
  En annen sak i høytiden er førstegrøden. Det taler om Jesu oppstandelse.
  Salme 2 fortell...

 • Shofar Påsken og førstegrøden

  Den første påsken skjer i Egypt og Herren som frigjør Israel fra
  Faraos trellebånd. Påsken er en av Herrens høytider som blir markert i
  Jerusalem. Både lammet og førstegrøden har mange fine forbilder på
  evangeliet og det profetiske ordet.

 • Shofar Peter`s fall og oppreisning - Forbilde på Israel

  Under det første avhøre Jesus hadde etter pågripelsen i
  Getsemanehagen, var Peter utenfor ved gårdsplassen. Her nektet apostelen 3 ganger at han kjente Jesus. Det ble nederlag og skuffelse. Men etter oppstandelsen ble det nytt møte med Jesus, ny kraft til ny vandring. Dette er et forbilde på Isra...