Shofar

Shofar

Share
Shofar
 • Shofar - Oljeberget ved Jerusalem

  Oljeberget er en sentral fjell øst for Jerusalem. Her er det
  viktige historiske og framtidige begivenheter. Stedet er sentralt i den
  politiske sammenheng, men Israels Gud har hånd om sine løfter.

 • Shofar - Nasjonene samles i Israel

  Det blir flere som samles mot Israel og Jerusalem. Kina og
  Sør-Afrika har meldt seg på. I tillegg er det FN som representerer flere
  land og folk. Nå ser vi at Herren er i ferd med å legge til rette for et
  møtested i Jerusalem.

 • Shofar - Farao glemte Josef

  I Egypts historie er det en storhets tid og en verdensbegivenhet
  av det skjeldne. Det gjelder Josef som gav verden brød. Hvordan kunne
  Farao glemme Josef? Parallellene er de samme i dag.

 • Shofar - Gud bestemte tiden

  Alle tider er i Herrens hånd. Det er Herren som har skapt tiden
  og holder alt oppe til en orden og en rytme på tider, dager og år.
  Gjennom historien er det noen tider som er blitt forandret eller gitt et
  nytt innhold. Det er et tegn i tiden.

 • Shofar - Treets dag i Israel

  Hvert år markerer Israel treets dag. Det er 15 Shavat. Da plantes
  et tre i landet, slik Abraham gjorde når han kom til landet. Treets
  dag er med i gjenreisningen av Israel og et vitnesbyrd om Messias komme.