Shofar

Shofar

Share
Shofar
 • Shofar Jerusalems 4000 års historie

  Jerusalem her hele tiden både i media og i politikkens lys.
  Jerusalem er hele tiden i jødens hjerte og sinn. Jerusalem er Guds by og
  midtpunkt i Bibelen. Jerusalem er Israels hovudstad, og byen er kalt for
  den trofaste byen.

 • Shofar Kongen skal lede folket med hyrdesinn

  Israels Gud er folkets konge og hyrde. Hyrden samler i dag jødene
  på Israels fjell, Judea og Samaria. Det er Hyrden som er i aksjon. Snart
  vil Overhyrden åpenbares, og det er Kongen, Messias som komer, og skal
  vokte og lede sitt folk.

 • Shofar Jesus er Davids Sønnen

  Jesus Mesias er Davids sønnen og arvingen til Davids trone i
  Jerusalem. Dette er løfte som ble gitt til Maria. Er dagens Israel og
  jødenes tilbakekomst til landet, et tegn på at Davids Sonen, snart
  kommer? Hvilken betydning har Jesu komme til Jerusalem?

 • Shofar Det kommer en konge

  Bibelen dokumenterer Jesu komme. Den forteller om sted og hvilke
  omstendigheter dette skjer. Profeten Danielsboka forteller om
  tidspunktet for Jesu virke. Alt blir oppfylt og profetordet er
  troverdig, slik hele Skriften er troverdig.

 • Shofar Hva gjør profetiene om Jesu komme med deg?

  Profetiene rundt Jesu første komme er mange og konkrete. Det var
  mange som kjende til hva profetene fortalte, men hadde ingen engasjement
  rundt at Jesus stod midt i blant sitt folk. Det samme skjer i dag med
  Israel. Profetiene er mange og de forteller om Messias sin gjenkomst.
  Hva gjør dette med ...