Samtalen

Samtalen

Share
Samtalen
 • Torsdag 29.02.2024

  Vi kan ofte ende opp med å høre fra den store og ressursterke menigheten i byen og så mister vi kanskje noe ved å ikke både høre fra og lære av menigheten på bygda. For hva er egentlig forskjellene mellom menigheten i byen og menigheten på et lite sted? Hvilke gleder og utfordringer ser vi i meni...

 • Torsdag 22.02.2024

  Hvordan er det når den ene ektefellen tror, og den andre ikke. Eller hva med barn som ikke vil gå troens vei som sine foreldre?
  Jeg vet at det er mange som ser på som er i den situasjonen. Kanskje dere sitter sammen og ser på dette, og den ene tror, den andre ikke. Dette er en ufarlig samtale om ...

 • Torsdag 15.02.2024

  Alle har vi en psykisk helse, som må passes på like godt som den fysiske. Noen er bevisst dette og tar jobben med å bli kjent med seg selv og grensene for hvor langt en kan strekke seg, andre finner først ut av det når uhelsen inntreffer. Årsaker og sammenhenger er ikke alltid innlysende, noen ga...

 • Torsdag 08.02.2024

  Før Jesus reiste fra denne jorden gav han oss ett viktig oppdrag. Han ba oss om å gå ut å gjøre alle folkeslag til disipler.
  Ett annet ord for disippel er lærling , en som følger etter en læremester og observerer han for å siden gjøre det samme som læremesteren gjør. For oss som er kristne er Jes...

 • Torsdag 01.02.2024

  Trosforsvar, eller apologetikk…det har vært en bølge som har skylt inn over kristen-Norge de siste ti årene, og særlig blant unge. Hva bør vi vite om bibelen i møte med de spørsmål vi blir stilt overfor i samfunnet. Og hva når vi ikke kan så mye…kan vi fortsatt forsvare troen vår?
  Bli med oss nå...

 • Torsdag 25.01.2024

  Velkommen til samtalen, temaet i dag er Den Hellige Ånd og det å høre Guds stemme I Johannes evangeliet sier Jesus, mine får hører min røst, jeg kjenner dem og de følger meg. Før Jesus for opp igjen til himmelen sa han at det var godt at han forlot oss for da ville faderen sende Den Hellige Ånd s...