Live stream preview

Watch this video and more on Bedehuskanalen

Watch this video and more on Bedehuskanalen

Watch free

Already registered? Sign in

Shofar Jerusalems 4000 års historie

Shofar • 27m

Up Next in Shofar

 • Shofar Kongen skal lede folket med hy...

  Israels Gud er folkets konge og hyrde. Hyrden samler i dag jødene
  på Israels fjell, Judea og Samaria. Det er Hyrden som er i aksjon. Snart
  vil Overhyrden åpenbares, og det er Kongen, Messias som komer, og skal
  vokte og lede sitt folk.

 • Shofar Jesus er Davids Sønnen

  Jesus Mesias er Davids sønnen og arvingen til Davids trone i
  Jerusalem. Dette er løfte som ble gitt til Maria. Er dagens Israel og
  jødenes tilbakekomst til landet, et tegn på at Davids Sonen, snart
  kommer? Hvilken betydning har Jesu komme til Jerusalem?

 • Shofar Det kommer en konge

  Bibelen dokumenterer Jesu komme. Den forteller om sted og hvilke
  omstendigheter dette skjer. Profeten Danielsboka forteller om
  tidspunktet for Jesu virke. Alt blir oppfylt og profetordet er
  troverdig, slik hele Skriften er troverdig.