Live stream preview

Next video will start in 30 seconds

Torsdag 16.05.2024

Close Open

Torsdag 23.05. 2024

Samtalen • 56m

Up Next in Samtalen

  • Torsdag 16.05.2024

    Hva mener vi når vi sier “Vår kristne arv”? Er det flagget, kirkene, høytidene? Er det troen, gudsfrykten eller verdensbildet? En arv er noe man har fått til odel og eie. Men det er også noe man kan forspille. I år er det 1000 år siden Norge fikk kristne lover. Hva har det å si for oss i dag? Bli...

  • Torsdag 09.05.2024

    Samfunnet vårt utvikler seg stadig i form av sentralisering, nye generasjoner med sine kulturelle særtegn og nye behov. Hvilke konsekvenser får det for kristne forsamlinger? Når er det riktig å plante en ny menighet og hva skal til for at det lykkes? I kveld har vi med oss tre personer som har væ...